Welkom op

FILAFAIR REVENUE 2024

KNBF-Jo Toussainttoernooi in ’s-Hertogenbosch tijdens Filafair Revenue 2024

Na het succesvol verloop bij HERTOGPOST 2021, hebben de besturen van Noviopost Nijmegen en Stichting Hertogpost uit ’s-Hertogenbosch de bereidheid uitgesproken

om gezamenlijk het KNBF-Jo Toussainttoernooi in 2024 te organiseren

tijdens Filafair Revenue 2024.

 

Bij voldoende deelname zal het KNBF-Jo Toussainttoernooi gehouden worden op

vrijdag 6 september en op zaterdag 7 september 2024 in het Maaspoort Sportcomplex

te ’s-Hertogenbosch. Filafair Revenue 2024 belooft een groots evenement te worden

en ook het KNBF-Jo Toussainttoernooi mag hierbij niet achterblijven.

 

Het is de bedoeling om het toernooi over twee dagen te spreiden en wel op

vrijdag 6 september het algemeen gedeelte met maximaal 6 deelnemers en op

zaterdag 7 september het thematisch gedeelte met eveneens maximaal 6 deelnemers. Schroom niet om u aan te melden voor deze geboden mogelijkheid in

’s-Hertogenbosch. Ook zij die in het verleden hun deelname hebben toegezegd en

deze om wat voor reden dan ook niet konden nakomen, vragen we om zo spoedig

mogelijk zich aan te melden. De afgelopen jaren hebben ook bewezen dat het

KNBF-Jo Toussaint leeft en we nieuwe vormen van presenteren kunnen zien.

Laten we deze lijn dan ook voortzetten. We hopen op u te mogen rekenen.

 

U kunt zich aanmelden voor het KNBF-Jo Toussainttoernooi door het

aanmeldingsformulier te downloaden op de website, in te vullen en toe te zenden

naar het onderstaande adres:

Stichting Hertogpost t.a.v. de heer Jan Op den Camp, Commissaris van Voorst tot Voorstlaan 7, 5224 CN ’s-Hertogenbosch of per email te sturen naar  info@filafair.nl

onder vermelding van deelname KNBF-Jo Toussainttoernooi 2024.

 

 

Nationale postzegeltentoonstelling

Internationale handelarenshow

400 jaar fiscale filatelie

 

postzegelevenement met een groot en breed aanbod
 

5 - 6 - 7 september 2024

 

Maaspoort 's-Hertogenbosch

Marathonloop 1

5235 AA 's-Hertogenbosch

 
Donderdag 5 september 2024 van 10:00u - 16:00u
Vrijdag 6 september 2024 van 10:00u - 16:00u
Zaterdag 7 september 2024 van 10:00u - 16:00u

 

 

 

 

 

Meer informatie over Filafair REVENUE 2024, stuur een mail naar info@filfair.nl

More information about Filafair REVENUE 2024, send an email to info@filfair.nl