Welkom op

FILAFAIR REVENUE 2024

KNBF-JO TOUSSAINTTOERNOOI

 

KNBF-Jo Toussainttoernooi in ’s-Hertogenbosch

tijdens Filafair Revenue 2024.

 

Na het succes bij HERTOGPOST 2021, hebben de besturen

van Noviopost Nijmegen en Stichting Hertogpost uit ’s-Hertogenbosch

de bereidheid uitgesproken om gezamenlijk het

KNBF-Jo Toussainttoernooi in 2024 te organiseren

tijdens Filafair Revenue 2024.

 

Bij voldoende deelname zal het KNBF-Jo Toussainttoernooi gehouden

worden op vrijdag 6 september en op zaterdag 7 september 2024

in het Maaspoort Sportcomplex te ’s-Hertogenbosch.

Filafair Revenue 2024 belooft een groots evenement te worden

en ook het KNBF-Jo Toussainttoernooi mag hierbij niet achterblijven.

Het is de bedoeling om het toernooi over twee dagen te spreiden en

wel op vrijdag 6 september het algemeen gedeelte met maximaal 6

deelnemers en op zaterdag 7 september het thematisch gedeelte met

eveneens maximaal 6 deelnemers.

 

Schroom niet om u aan te melden voor deze geboden mogelijkheid in

’s-Hertogenbosch. Ook zij die in het verleden hun deelname hebben

toegezegd en deze om wat voor reden dan ook niet konden nakomen,

vragen we om zo spoedig mogelijk zich aan te melden.

 

De afgelopen jaren hebben ook bewezen dat het KNBF-Jo Toussaint

leeft en we nieuwe vormen van presenteren kunnen zien.

Laten we deze lijn dan ook voortzetten.

 

U kunt zich aanmelden voor het KNBF-Jo Toussainttoernooi door een aanmeldingsformulier te downloaden via deze website, in te vullen en

toe te zenden naar het onderstaande adres:

Stichting Hertogpost t.a.v. de heer Jan Op den Camp, Commissaris

van Voorst tot Voorstlaan 7, 5224 CN ’s-Hertogenbosch of per email

te sturen naar  info@filafair.nl onder vermelding van 

deelname KNBF-Jo Toussainttoernooi 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationale postzegeltentoonstelling

Internationale handelarenshow

400 jaar fiscale filatelie

 

postzegelevenement met een groot en breed aanbod
 

6 & 7 september 2024

 

Maaspoort 's-Hertogenbosch

Marathonloop 1

5235 AA 's-Hertogenbosch

 
Vrijdag 6 september 2024 van 10:00u - 16:00u
Zaterdag 7 september 2024 van 10:00u - 16:00u

 

Meer informatie over Filafair REVENUE 2024, stuur een mail naar info@filfair.nl

More information about Filafair REVENUE 2024, send an email to info@filfair.nl

 

 

entree € 7,50 per dag / vrij parkeren

entrance €7.50 per day / free parking